Jesteś tu: Strona główna > Wprowadzenie

Wprowadzenie

Bezpieczeństwo obywateli i instytucji państwowych oraz podmiotów gospodarczych wymaga szczególnej dbałości o trwałość i autentyczność dokumentów. Przestępstwa przeciw dokumentom obejmują fałszerstwa dotykające zarówno instytucji państwowych (np.: dokumenty skarbowe i celne, uchwały i decyzje administracyjne, archiwalia, dyplomy, świadectwa) jak i obywateli (np.: testamenty, umowy cywilnoprawne, weksle) oraz podmioty gospodarcze (np.: umowy w obrocie gospodarczym, dokumenty finansowo-księgowe itp.). Badaniem autentyczności dokumentów zajmują się eksperci, których działalność wymaga odpowiedniego wyposażenia.

Problem kryminalistycznego badania dokumentów, mimo rozwoju elektronicznych nośników informacji, wcale nie traci na ważności, a wprost przeciwnie, rozwój technologii drukarskich i biurowych rozszerza skalę zjawiska i utrudnia wykrycie coraz to subtelniejszych dowodów fałszerstw. Dowody te dotyczą dopisywania, poprawiania, uzupełniania, wykorzystywania podpisów złożonych in-blanco itp.

W odpowiedzi na powyższe problemy zawiązano konsorcjum naukowo-przemysłowe zajmujące się rozwojem metod i urządzeń dla kryminalistycznego badania dokumentów.