Jesteś tu: Strona główna > Badania kryminalistyczne dokumentów

Topografia powierzchni

Akwizycja

Opracowano metody skanowania topografii powierzchni papieru z wykorzystaniem laserowego czujnika triangulacyjnego i czujnika konfokalnego chromatycznego oraz metodę rozszerzania głębi ostrości obrazów mikroskopowych (ang. infinity focus). Zależnie od zastosowanej techniki, rozdzielczość rejestracji wysokości zmienia się od kilkunastu nm do kilkudziesięciu μm.

Przetwarzanie obrazów

Funkcjonalność modułu przetwarzania obrazów 3D obejmuje filtrowanie artefaktów powierzchni, poziomowanie, wyłuskiwanie składowych wysoko-częstotliwościowych tj. obrazowanie struktury włóknistej papieru, porowatości tonera, etc. oraz nisko-częstotliwościowych np. zagnieceń i nierówności dokumentu. Zaimplementowane algorytmy przygotowują obraz do pomiarów reliefu po narzędziu pisarskim i analiz grubości warstwy materiału pisarskiego.

Analiza i wizualizacja

Moduł wizualizacji modelu 3D bazuje na renderowaniu. Umożliwia on nakładanie tekstury z obrazem rzeczywistym (optycznym 2D) oraz fałszywymi kolorami i warstwicami wysokości. Dobór palet kolorów umownych zależy od użytkownika. Rozwiązano problem sterowania punktem obserwacji i położenia wirtualnego źródła światła względem dokumentu. Dla intuicyjności i ergonomii, manipulacja powierzchnią w przestrzeni 3D odbywa się za pomocą myszki, podobnie jak w programach CAD. Dzięki wprowadzonemu nawigatorowi ułatwiono lokalizację punktu obserwacji.