Jesteś tu: Strona główna > Skaner kryminalistyczny

Skaner kryminalistyczny

Jako wynik prac zrealizowanych w ramach projektu rozwojowego, opracowano system wspierający kryminalistyczne badania dokumentów (CADE: Computer Aided Document Examination). System ten składa się z urządzenia skanującego oraz oprogramowania, które pomaga w pracy eksperta począwszy od etapu zbierania danych, poprzez ich przetwarzanie, analizę i prezentację, a w konsekwencji przygotowanie dokumentacji prowadzonych badań.

Dla elastyczności rozwiązania zaproponowano otwartą architekturę wykorzystując repozytorium i moduły plug-in. Repozytorium organizuje materiał badawczy i wyniki analiz oraz informacje o parametrach przetwarzania. Interfejs plug-in obsługuje sterowniki specjalizowanych urządzeń skanujących, moduły przetwarzania obrazów optycznych, topografi i powierzchni, obrazów spektralnych i rozpraszalności światła oraz moduły prezentacji danych. Zastosowana architektura zapewnia dalszą rozszerzalność bogatej już palety funkcji również przez użytkownika.

Dodatkową elastyczność opracowanego systemu CADE zapewnia modułowość urządzenia skanującego. Jego konstrukcja bazuje na precyzyjnych napędach w układzie XYZ, odpowiedzialnych za manipulację wymiennymi głowicami optycznymi. W zależności od potrzeb badawczych, stosowane są głowice mikroskopowe, laserowe triangulacyjne, konfokalne chromatyczne, spektralne punktowe i spektralne 2D oraz do badania rozpraszalności światła.

Dla zaawansowanych i wymagających użytkowników oferujemy dalsze specjalistyczne rozszerzenia w zakresie sensorów optycznych i algorytmów przetwarzania.