Jesteś tu: Strona główna > Rozpraszalność światła

Rozpraszalność światła

Akwizycja

Opracowano trzy metody rejestracji obrazów mikroskopowych jako: seria zdjęć przy zmiennym kierunku oświetlenia; z wykorzystaniem specjalizowanego oświetlacza ortogonalnego dla analizy cienia reliefu i połyskliwości materiałów pisarskich; w postaci układu do badania zmian rozpraszalności światła na krawędziach linii pisma, z zastosowaniem monochromatycznego, koherentnego światła w ciemnym polu.

Przetwarzanie obrazów

Zaimplementowano dwa algorytmy przetwarzania obrazów sekwencyjnych w trybie off-line i on-line, które umożliwiają analizę cienia reliefów i połyskliwości pasty pisarskiej. Analiza cienia reliefów zabarwionych została ułatwiona poprzez zastosowanie oryginalnego algorytmu normalizacji chrominancji. Dzięki niemu, na analizowanym obrazie, widoczny jest wyłącznie cień reliefu bez barwnika lub pigmentu. Poprzez przestrzenną segmentację śladów linii pisma oraz gradientowe wzmocnienie dynamiki uzyskano bardziej jednoznaczne obrazy połyskliwości pasty pisarskiej.

Analiza i wizualizacja

Do analizy zebranego materiału pod kątem jednorodności reliefów została zaproponowana wizualizacja sekwencji obrazów krzyżowania linii w zmiennym świetle kierunkowym. Obrazy pozyskane w świetle monochromatycznym w ciemnym polu, pozwalają na obserwację lokalnej zmiany rozpraszalności, dzięki czemu ekspert badający dokument, może wnioskować o zmianach wierzchniej struktury papieru, a przez to identyfi kować kolejność nakładania linii.